Péter Kolcsár

Membruorganizator

Péter Kolcsár
Director Artistic

Péter Kolcsár a studiat pianul în cadrul Liceului de Muzicǎ Sigismund Toduță iar mai apoi la Academia de Muzică Gheorghe Dima pe care o absolvă în anul 2006. Preocuparea pentru șlefuirea interpretării pianistice îi aduce întâlnirea cu Adriana Bera, Némethy Attila, Walter Kraft și Cordelia Hoeffer, personalități cu care a urmat primele cursuri de măiestrie care i-au imbogățit expresia aducându-i satisfacții imediate în cadrul unor competiții precum Remember Enescu București, Concursul Festivalului Mozart din Cluj-Napoca, Festivalul de muzică maghiară din București, Concursul Internațional Carl Filtsch, etc. Seriei de recitaluri care a urmat i s-a asociat foarte repede colaborarea cu Opera Maghiară din Cluj si Opera Naţională Română din Cluj redefinindu-se ca pianist acopampaniator, unul extrem de solicitat de către marile competiții de canto din România precum Concursul ”Sabin Drăgoi”, Concursul Internațional ”Haricleea Darclée”, Festivalul şi Concursul Naţional al Liedului Românesc, sau cursurile de măiestrie ale sopranei Mariana Nicolesco. In prezent Péter Kolcsár este profesor de pian şi director artistic al Festivalului Regal de Operă Virginia Zeani.